ธุรกิจที่ให้บริการ

Fishery and Sea Food

วิธีการแช่แข็งสินค้าส่งผลต่อคุณภาพของสีและรสชาติอาหารทะเล
ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดเก็บในระยะยาวและเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบอาหารสำหรับการแปรรูปมีเสถียรภาพ มาเยคาว่า มีประสบการณ์ด้านการทำความเย็นมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มาเยคาว่านำเสนอระบบทำความเย็นที่จำเป็น ซึ่งสะท้อนถึงความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญของเรา

อ่านต่อ

Meat and Poultry

มาเยคาว่า นำเสนอหุ่นยนต์แปรรูปสำหรับไก่ ไก่งวงและหมู ตลอดจนไปถึงกระบวนการแช่แข็งอุตสาหกรรมอาหาร

อ่านต่อ

Dairy, Beverages and Breweries

มาเยคาว่า ให้บริการระบบที่ดีที่สุดเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้นและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยใช้เทคโนโลยี 2 ระบบ
โดยระบบแรกคือ “ระบบทำความเย็นแบบประหยัดพลังงานโดยนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งใช้พลังงานความร้อนและความเย็นจากปั๊มทำความร้อน
ส่วนอีกระบบหนึ่งคือ “เทคโนโลยีการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ซ้ำ (หม้อไอน้ำและการผลิตไฟฟ้าร่วม)” เป็นการใช้ก๊าซมีเทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้มาจากผลิตในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน

อ่านต่อ

Frozen Food

คุณภาพของอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิธีการทำความเย็น มาเยคาว่า จะจัดเตรียมระบบในการแช่เย็นสำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยใช้วิศวกรรมเฉพาะของเรา โดยอิงจากความรู้อย่างละเอียด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารและความร้อนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

อ่านต่อ

Heat Pump

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1971 มาเยคาว่าได้ก้าวนำคู่แข่งในการผลิตปั๊มทำความร้อนขนาดใหญ่สำหรับระบบปรับอากาศ ต่อมาในปีค.ศ. 1977
ได้เริ่มมีการพัฒนาปั๊มทำความร้อนที่สามารถผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง
ด้วยผลจากเทคโนโลนีดังกล่าวที่เราได้พัฒนามาเป็นเวลานาน เรายังคงพัฒนาและออกแบบระบบปั๊มทำความร้อนอย่างต่อเนื่อง
โดยระบบปั๊มทำความร้อนของเราทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังประหยัดพลังงานอีกด้วย

อ่านต่อ

Logistics

มาเยคาว่า มีประสบการณ์มากมายในการสร้างห้องเย็นในพื้นที่การผลิตทั่วโลก โดยอิงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงแค่การจัดเก็บที่เรียบง่าย แต่ยังรวมถึงการทำงานของศูนย์โลจิสติกส์จากห้องเย็นด้วย

อ่านต่อ

Oil, Gas and Chemicals

อุตสาหกรรมน้ำมันและ ปิโตรเคมีมีบทบาทพื้นฐานในการจัดหาโรงงานที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และประหยัดพลังงานสำหรับกระบวนการผลิตพลังงานและการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลายปีที่ผ่านมา มาเยคาว่า ได้รับการยกย่องอย่างสูงในการนำเสนอเทคโนโลยคอมเพลสเซอร์สำหรับก๊าซ และการทำความเย็นที่มีคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั่วโลก

อ่านต่อ