Heat Pump

บ่อน้ำแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้ผู้ใช้ได้รับความรู้สึกที่สดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า

น้ำร้อนปริมาณมากถูกใช้ในห้องน้ำ รีสอร์ต โรงแรม โรงยิมและสปา ซึ่งน้ำร้อนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการดำรงชีวิต มาเยคาว่ามีเทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่ช่วยตอบโจทย์นี้โดยการนำพลังงานหมุนเวียนมาสร้างความร้อนใหม่ นอกจากนั้นปั๊มความร้อนยังไม่ได้ใช้หลักการเผาไหม้ในการสร้างความร้อน ทำให้ช่วยลดการปล่อย CO2 ลงอย่างมาก และยังช่วยประหยัดพลังงานไปอีกด้วย

นอกจากการออกแบบไลน์ผลิต มาเยคาว่ายังช่วยนำเสนอการออกแบบที่เหมาะสมแก่ไลน์ผลิตของคุณ โดยใช้หลักการวิศวกรรมความร้อนที่รวมเข้ากับโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดการระบบและเลือกดูข้อมูลต่างๆ