Fishery and Sea Food

ความหลากหลายของขั้นตอน

เทคโนโลยีการแช่แข็งแบบ IQF (Individually Quick Frozen) จะช่วยในการรักษาคุณภาพรสชาติอาหาร ได้แก่ กุ้ง หอย และอาหารทะเลอีกหลายประเภท ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยแยกสินค้าออกจากกันและไม่ทำให้สินค้าเกาะกันเป็นก้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้สินค้าในการทำอาหารในจำนวนจำกัด มากไปกว่านั้น สินค้าจากอาหารทะเลที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้งด้วยลมเย็นจะมีข้อได้เปรียบอื่นอีกเช่น การรักษาโปรตีนในอาหาร สีของอาหารดูสดใหม่เสมอ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่ผ่านการใช้น้ำมันทำให้สีของสินค้าไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม อีกทั้งยังจัดเก็บได้ง่ายและสินค้ามีอายุจัดเก็บนานยิ่งขึ้น เทคโนโลยีให้ความสำคัญกับการคงรสชาติสินค้าให้ “สดเหมือนเดิม” ทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบริโภคสินค้าจากอาหารทะเลที่มีคุณภาพ