บริษัท มาเยคาว่า ประสบความสำเร็จในการใช้สร้างระบบการเลาะกระดูกแบบอัตโนมัติ นับตั้งแต่ที่เริ่มพัฒนา “TORIDAS” Robot ที่สามารถถเลาะกระดูกน่องไก่ ได้ ปัจจุบันเราจำหน่าย “DAS Series” Robot แต่ละประเภทที่สามารถเลาะกระดูกแบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำและให้ผลผลิตสูง หากท่านต้องการติดตั้งเครื่องเลาะกระดูอัตโนมัติในประเทศไทยแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทของเราได้ในทันที

TORIDAS

เราจำหน่ายอุปกรณ์ที่ช่วยเลาะกระดูกให้เป็นแบบอัตโนมัติในประเทศไทย ที่มีความเร็วในการทำงานมากกว่ามนุษย์ถึง 4 เท่า !

เครื่องเลาะกระดูกขาไก่ทั้งขาและสะโพก ฟังก์ชันการแยกส่วนก่อนตัดและขั้นสุดท้ายแบบอัตโนมัติเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน สิ่งที่คุณต้องทำคือวางขาไก่ลงในเครื่อง TORIDAS และ TORIDAS จะแยกกระดูกและเนื้อขาออก อัตราส่วนผลผลิตจะดีพอ ๆ กับเมื่อทำด้วยมือ

เพื่อแค่ติดตั้งน่องที่มีกระดูกเข้ากับเครื่องจักรเท่านั้นก็สามารถแยกกระดูกและเนื้อออกจากกันได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจากการเปลี่ยนการทำงานที่ใช้มนุษย์ให้เป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถลดเวลาการทำงานและสร้างสุขอนามัยให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตที่มากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์จากการติดตั้งฟังก์ชั่นในการป้อนและแยกเนื้อในขั้นตอนสุดท้ายอีกด้วย เครื่องเลาะกระดูกแบบอัตโนมัตินี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยการจัดทำระบบอัตโนมัติและลดจำนวนพนักงานที่ใช้ในการแปรรูปอาหารของประเทศไทยได้ หากท่านต้องการติดตั้งแล้ว กรุณาปรึกษาบริษัทของเราได้ในทันที นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องเลาะกระดูกอัตโนมัติแก่ลูกค้าอีกด้วย

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์

 • ถูกสุขอนามัยเนื่องจากภายในอุปกรณ์สามารถล้างด้วยน้ำร้อนและฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีได้
 • จากการติดตั้งฟังก์ชั่นการตรวจวัด 2 ขั้นตอน ทำให้สามารถตัดเนื้อที่มีกระดูกในตำแหน่งที่ถูกต้องได้
 • สามารถปรับเปลี่ยน Layout ของเครื่องจักรตามปริมาณการผลิตได้
 • จากการประมวลผลด้วยภาพถ่ายและการป้อน ทำให้สามารถทำการผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
 • สามารถผลิต Cymeet และ Drum stick ได้ (Option เสริม)
 • จากการใช้ระบบ Auto loader system ทำให้พนักงาน 1 คน สามารถควบคุมการทำงานได้สูงสุดถึง 5 เครื่อง (Option เสริม)

Brochure downloads

YIELDAS

เราจำหน่าย Robot ที่ใช้ในการถอดกระดูกส่วนหน้าของไก่แบบอัตโนมัติในประเทศไทย โดยสามารถตรวจวัดแบบแยกส่วน, ตัดเอ็นและแล่เนื้อสันในได้โดยอัตโนมัติ

เครื่องแยกชิ้นส่วนไก่ครึ่งตัวบน ประสิทธิภาพสูงและสม่ำเสมอ ด้วยการวัดและการถอดแบบอัตโนมัติ สำหรับไก่ครึ่งตัวบนที่ตัดแต่งมาแล้ว การหาตำแหน่งตัดที่ดีที่สุดในแต่ละชิ้นส่วน สามารถทำได้โดยระบบประมวลผลภาพ ดังนั้นจึงสามารถแบ่งเป็นส่วน ปีก ซาย-ขวา หน้าอกซ้าย-ขวา สันใน และซี่โครงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สามารถตรวจวัดแบบแยกส่วนได้เพียงแค่ป้อนไก่เข้าไปในอุปกรณ์เท่านั้น ซึ่งจากการปรับตำแหน่งการตัดตามข้อมูลภาพถ่าย ทำให้สามารถแยกเนื้อส่วนอก, ปีก, สันในและกระดูกได้ อีกทั้งสามารถตัดได้อย่างแม่นยำตามขนาดที่แตกต่างกันของไก่แต่ละตัวอีกด้วย นอกจากนี้ยังบำรุงรักษาได้โดยง่ายจากการรวมช่องเติมจาระบีและเซนเซอร์ไว้ที่ตำแหน่งเดียวกัน รวมทั้งมีโครงสร้างทีง่ายต่อการทำความสะอาด จึงทำให้ถูกสุขอนามัยเป็นอย่างมาก หากท่านกำลังพิจารณาเรื่องการจัดทำระบบอัตโนมัติ, การลดจำนวนพนักงานและต้นทุนในการแปรรูปอาหารในประเทศไทยแล้ว กรุณาปรึกษาบริษัทของเราได้ในทันที นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องเลาะกระดูกอัตโนมัติแก่ลูกค้าอีกด้วย

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์

 • จากการตรวจวัดแบบแยกส่วน ทำให้สามารถตัดได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถตัดเอ็นและแยกเนื้อสันในได้โดยอัตโนมัติ
 • ใช้งานได้ง่าย
 • มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับการทำงานโดยใช้มนุษย์
 • มีโครงสร้างที่ถูกสุขอนามัย

Brochure downloads

WINGDAS

เราจำหน่ายเครื่องเลาะกระดูกสำหรับปีกไก่ในประเทศไทย ซึ่งจากการปรับตั้งได้ง่ายทำให้สามารถใช้งานกับปีกไก่ได้
“WINGDAS” คือเครื่องตัดแต่งปีกไก่อัตโนมัติ สามารถผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นน่องปีกไก่ที่แยกชิ้นส่วนหรือน่องปีกแบบดอกทิวลิป

นอกเหนือไปจากการแยกเนื้อและกระดูกของปีกไก่แล้ว การปรับตั้งได้ง่ายยังทำให้สามารถแปรรูปส่วนที่มีรูปร่างคล้ายดอกทิวลิปที่ต้องใช้เวลานานได้อีกด้วย เนื่องจากมีการติดตั้งฟังก์ชั่นการตรวจวัดแบบแยกส่วน จึงทำให้สามารถป้อนปีกไก่เข้าไปในคราวเดียวได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการตรวจวัดหรือแปรรูป หากท่านกำลังพิจารณาเรื่องการจัดทำระบบอัตโนมัติ, การลดจำนวนพนักงานและต้นทุนในการแปรรูปอาหารในประเทศไทยแล้ว กรุณาปรึกษาบริษัทของเราได้ในทันที นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องเลาะกระดูกอัตโนมัติแก่ลูกค้าอีกด้วย

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์

 • สามารถแยกเนื้อและกระดูกของปีกไก่ได้โดยอัตโนมัติ
 • จากการตรวจวัดแบบแยกส่วน ทำให้สามารถตัดปีกไก่ที่มีขนาดต่างกันได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถใช้กับส่วนที่มีรูปร่างคล้ายดอกทิวลิปได้

Brochure downloads

GIZZARD OPENER

เราจำหน่ายเครื่องผ่ากึ๋น (Gizzard opener), เครื่องจัดการอวัยวะภายในของสัตว์ในประเทศไทย
ที่สามารถจัดการกับเครื่องในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องผ่ากึ๋นไก่อัตโนมัติคุณภาพสูง สามารถผลิต กึ๋นไก่ คุณภาพสูงได้เพียงแค่วางบนเครื่อง “GIZZARD OPENER” ช่วยลดเวลา และเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิต

เพียงแค่วางเครื่องในสัตว์ในทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้นก็สามารถตัดโดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้จากการติดตั้งเครื่องถลกหนัง (Skinner) ทำให้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้มาก ช่วยจัดทำระบบอัตโนมัติและลดจำนวนพนักงานที่ใช้ในการแปรรูปอาหารของประเทศไทยได้ เครื่องจัดการเครื่องในสัตว์นี้ช่วยจัดทำระบบอัตโนมัติ, ลดจำนวนพนักงานและต้นทุนในการแปรรูปอาหารของประเทศไทยได้ หากท่านต้องการติดตั้งแล้ว กรุณาปรึกษาบริษัทของเราได้ในทันที นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าอีกด้วย

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์

 • เพียงแค่ติดตั้งในทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้นก็สามารถทำงานได้โดยง่าย
 • สามารถตัดและถลกหนังได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Skinner แบบ Manual ได้ (Option เสริม)

Brochure downloads