Meat and Poultry

คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาและการถ่ายทอดทักษะให้กับแรงงานของคุณไหม?

มาเยคาว่าขอเสนอหุ่นยนต์ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแรงงานที่มีทักษะสูง ซึ่งหุ่นยนต์ของเราง่ายต่อการฝึกสอนการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานด้วยการช่วยลดโอกาสบาดเจ็บระหว่างการทำงานเช่น การบาดเจ็บจากเอ็นอักเสบ คุณจะได้รับความพึ่งพอใจกับผลผลิตที่สูง (yield สูง) ด้วยการตัดอย่างแม่นยำ

ระบบอัตโนมัติจะช่วยครอบคลุมการผลิตของคุณตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

หุ่นยนต์ของมาเยคาว่ามีความสุขอนามัยสูงเนื่องจากเป็นการลดการสัมผัสระหว่างมนุษย์และสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้ออีกด้วย

ทำให้การผลิตมีเสถียรภาพ

คุณมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานหรือไม่?
ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติของ มาเยคาว่า จะช่วยทำให้การผลิตมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

หุ่นยนต์เลาะกระดูกของมาเยคาว่าสามารถจัดการกับวัตถุดิบที่มีรูปร่างเฉพาะตัว อีกทั้งยังทำงานได้รวดเร็วกว่าแรงงานคน ยิ่งไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์จากหุ่นยนต์ของเรายังมีคุณภาพเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานคน