การบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบที่กำหนด

สำหรับธุรกิจ โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสด อาหารทะเล ตลอดจนอาหารสำเร็จรูปต่างๆ มีการใช้ระบบการทำความเย็นในการควบคุมคุณภาพ และเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าเอาไว้ ซึ่งหัวใจหลักของระบบทำความเย็นก็คือเครื่องคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเครื่องคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ MYCOM เป็นหนึ่งในเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่ มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน กว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในประเทศไทย 

ส่วนหนึ่งของความนิยมและความมั่นใจในการเลือกใช้ เครื่องคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ MYCOM นอกเหนือจากประสิทธิภาพของเครื่อง คุณภาพของผลลัพธ์ ยังมีการให้บริการหลังการขายจากทีมงานผู้ชำนาญการที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งจากโรงงานที่ประเทศญี่ปุุ่นและการปฏิบัติงานจริงในประเทศ และอะไหล่ที่มีมาตรฐาน   

การใช้ระบบทำความเย็นได้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องมีการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบที่กำหนด เพื่อให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น (ป้องกันการหยุดการทำงานของเครื่องโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้) ส่วนสำคัญสำหรับการบำรุงรักษา คือการเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบการใช้งานที่กำหนด อาจจะเป็นจำนวนชั่วโมง หรือตามจำนวนปี ซึ่งอะไหล่ของเครื่องคอมเพรสเซอร์ในท้องตลาดที่พอหาซื้อได้ จะมีด้วยกัน 3 แบบได้แก่ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบเท่า และอะไหล่เทียมหรือที่เรียกว่าอะไหล่ปลอม 

ความแตกต่างของอะไหล่ของคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ MYCOM  แต่ละแบบ 

1. อะไหล่แท้ เป็นของใหม่ทุกชิ้น มีกล่องหรือหีบห่อที่เป็นโลโก้ Mayekawa Genies parts และมี QC Code ระบุรุ่นที่ใช้ และหมายเลขลำดับการผลิต ที่สามารถอ้างอิงโรงงานที่ผลิตได้  อะไหล่นี้สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากบริษัทฯ หรือซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ ที่เป็นผู้จำหน่ายและรับติดตั้ง ที่มีความน่าเชื่อถือและรับประกันคุณภาพของอะไหล่ทุกชิ้น

2. อะไหล่เทียมแท้ เป็นอะไหล่ใหม่เหมือนกัน แต่เป็นยี่ห้ออิสระ มีราคาถูกกว่าอะไหล่ของแท้ราว 15-40% แล้วแต่ประเภทของอะไหล่ ร้านอะไหล่จะแจ้งให้ทราบและอ้างว่าสามารถใช้แทนของแท้ได้เลยคุณภาพเหมือนกัน แต่บอกได้เลยว่าจริงบ้างไม่จริงบ้าง เพราะมีอะไหล่บางอย่างที่ใช้วัสดุคนละประเภทกัน อาจจะส่งผลให้ระยะเวลาการใช้งานไม่คงที่ ไม่ได้ตามรอบที่ควรทำงานได้ 

3. อะไหล่เทียม(ปลอม) คืออะไหล่ที่เจตนาทำรูปแบบกล่องหรือหีบห่อ ให้มีโลโก้ Mayekawa Genies parts ให้ใกล้เคียงกับของแท้  อะไหล่เทียมไม่สามารถระบุคุณภาพได้ มีราคาที่ถูกกว่าซื้อจากผู้จำหน่ายรายใหญ่หรือท้องตลาดทั่วไป  ซึ่งอายุการใช้งานนั้นก็ไม่สามารถระบุได้ และอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ได้ ที่สำคัญที่สุดอาจทำให้ระบบทำความเย็นหยุดการทำงานส่งผลต่อสินค้าและวัตถุดิบเสียหายได้

ดังนั้นชิ้นส่วนอะไหล่แท้จะรักษาประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์  MYCOM ของคุณ เพื่อความ มั่นใจในความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ลดเวลาหยุดการทำงาน และเพิ่มผลผลิตสูงสุด

ใช้อะไหล่แท้ของ MYCOM เท่านั้น!