ขอบคุณสำหรับงาน PROPAK 2022

2022-06-28

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้า ผู้สนใจ และพนักงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเยี่ยมชม ทักทาย และพูดคุยกันในงาน PROPAK 2022. วันที่ 15-18/6/22 ณ BITEC Bangna