แนวทางปฏิบัติในการจัดการวัฎจักรเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยในฐานะมาตรการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2024-02-29

การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดการวัฎจักรเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยในฐานะมาตรการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น (MOEJ)

ในระหว่างการสัมมนา Mr. Nobuyuki Otsuka จาก Mayekawa Mfg. Co., Ltd. นำเสนอเรื่อง “อุปกรณ์ทำความเย็นประสิทธิภาพสูงพร้อมสารทำความเย็นธรรมชาติ” โดยการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น เช่น ปั๊มความร้อน ระบบทำความเย็น NH3 และ CO2

นอกจากนี้ คุณกิตติ จิตต์เกษม จากบริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้นำเสนอในหัวข้อ “ระบบควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์ทำความเย็นด้วยสารทำความเย็นธรรมชาติ” โดยกล่าวถึงความสำคัญและขั้นตอนในการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

Highlight on Youtube.