งานมอบรางวัล BETAGRO Supplier Excellence Awards 2022

2022-11-18

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คุณซูโตมุ คามิยะ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Supplier Excellence Awards 2022 ซึ่งเป็น 1 ใน 6 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ด้านคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การบริการและนวัตกรรม จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับรางวัล BETAGRO Supplier Excellence Awards 2022 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด Growing Together with Sustainability เพื่อยกย่องบริษัทคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปี 2564 ตลอดจนมีส่วนร่วมกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก บรรษัทภิบาล โดยเฉพาะนโนบายการจัดหาที่ยั่งยืน และหลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเบทาโกร พิธีได้จัดขึ้น ณ ห้องจัดงานแคทรียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยการใช้ระบบ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ในขณะเดียวกันก็ทำงานเคียงข้างกับลูกค้า ภายใต้แนวคิด “Live & Grow Together” Mayekawa มุ่งสร้างนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจปีที่ 35 ในประเทศไทย