โรงงานผลิตปูอัด 7 ล้านชิ้นต่อวัน

2023-12-27

ส่วนหนึ่งในผลงานของบริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกิจผู้ผลิต ปูอัด และ อาหารแปรรูป โรงงานอุตสาหกรรมทวีวงษ์

โดยบริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องแช่แข็งแบบอุโมงค์ ที่เรียกว่า Thermo-Jack Freezer ที่สามารถช่วยลดเวลาในการแช่แข็ง ได้ 1/2-2/3 เมื่อเทียบกับการแช่แข็งแบบ ปกติ หรือระบบ Air Blast โดยจะช่วยในรักษาน้ำภายในเซลล์ และผลึกน้ำแข็งให้มีขนาดเล็กเมื่อทำการละลายอาหารจะมีลักษณะสดใหม่และคงรสชาติดั้งเดิมที่ดีอีกด้วย

Credit
https://www.youtube.com/watch?v=q0n4ZP-HccY
#เสือร้องไห้ #ปูอัด #ทัศนศึกษา